Historiek

KONINKLIJKE VRIENDENKRING SCHEIDSRECHTERS GISTEL EN OMGEVING.

DE HISTORIEK sinds 1958

Gezien “den amicale van Oostende” (in die tijd werd die zo genoemd) op een maandagavond vergaderde en in die tijd vele werknemers, waaronder enkele scheidsrechters, hun brood gingen verdienen in het Waalse landsgedeelte en van huis weg waren van de maandagmorgen tot zaterdagmiddag (45 uren week) waren zij niet in de mogelijkheid de vergaderingen van Oostende bij te wonen.

Om deze scheidsrechters van de boerenbuiten “zo werden wij genoemd door de Oostendse collega’s” ook de kans te geven zich wat te vervolmaken in de arbitrage werden, op initiatief van Maurits Blomme, enkele scheidsrechters bij elkaar geroepen en men besloot de adressen van de scheidsrechters wonende in Gistel en omgeving te vragen aan de toenmalige secretaris van de Provinciale scheidsrechterscomité, De heer Albert Delaere, en kwam men akkoord om een vriendenkring in Gistel te stichten.

Door de tegenkanting van bepaalde Oostendse collega’s en van de toenmalige voorzitter van het Provinciale scheidsrechterscomité, De heer Robert Verhe (Oostendenaar), liep dit niet van een leien dakje en mocht er in Gistel geen Vriendenkring gesticht worden.

Na andere personen van het Provinciaal Scheidsrechterscomité en van andere comités te hebben aangesproken kwam er toch toelating, maar onder druk van de Voorzitter Robert Verhé was het onder de voorwaarde dat wij moesten een afdeling blijven van de Vriendenkring Oostende.

In de maand augustus en september 1958 vonden de eerste bijeenkomsten plaats voor het opstellen van de statuten, datum statutaire vergadering, keuze lokaal, enz.

Op 08 november 1958 had de eerste statutaire vergadering plaats waarbij door de aanwezigen eenparig
de leden van het bestuur werden verkozen:
De heren: Remy Spegelaere (Oudenburg) Voorzitter
Marcel Vanhessche (Westkerke) Ondervoorzitter
Maurits Blomme (Gistel) Secretaris
Lambert Ramaeckers (Westende) Schatbewaarder
André Vlamynck (Eernegem). Commissaris

Waren ook aanwezig op deze vergadering en werden lid van Vriendenkring: de heren Pol Maenhout (Leffinge), Roger Mylle (Westende), Gerard Jonckheere (Eernegem), Camiel Pottier (Ettelgem), Alois Vanhooren (Moere) en Sylveer Vanthournout (Werken).

Iedere maand was er op een zaterdagavond een vergadering voorzien in ons toenmalig lokaal Café “De Reisduif” Nieuwpoortsesteenweg 4 te Gistel.
Verschillende leden die in de mogelijkheid waren gingen nog naar de twee vriendenkringen.

Op 22 februari 1960 te Oostende kwamen de besturen van de Vriendenkring Oostende, Gistel en Veurne
bijeen en besloten een “Entente der Vriendenkring van de Kust” op te richten met als afdelingen Oostende, Gistel en Veurne.

Het bestuur werd als volgt samengesteld: Voorzitter André Steen, 1ste Ondervoorzitter Remy Despiegelaere, 2de Ondervoorzitter Herman Dezutter, Secretaris-Penningmeester Maurits Blomme.

Er werd ook besloten: 1. op financieel gebied de kassen door de afdelingen afzonderlijk te houden.
2. de scheidsrechters lid van de Entente het recht hadden de vergaderingen bij te
wonen zowel te Oostende, Gistel als Veurne.
In de maand augustus 1971 kwam er een einde aan de samenwerking met de Vriendenkring van Oostende en werd de Vriendenkring zelfstandig met als officiële naam: “Vriendenkring Scheidsrechters Gistel en Omgeving” (VSGO).

Op 12 november 1974 werd de vriendenkring als club aangesloten bij de KBVB met als officiële naam
“Vriendenkring Scheidsrechters Gistel en Omgeving” met stamboeknummer 08230.

De statuten opgemaakt en goedgekeurd op 08 november 1958 werden in de statutaire vergaderingen van
27 september 1968, 27 augustus 1971, 15 september 1978, 17 januari 1986, 11 september 1992 , 17 april 1998 en op 18 januari 2008 aangepast en gewijzigd.

In het jaar 1982, op initiatief van de toenmalige secretaris Roger Hollevoet samen met een paar medewerkers, werd ons tijdschrift “ ’t Schuuffletje” geboren en dit verschijnt 10 maal per voetbalseizoen.

Op 03 december 1983 werd ons 25 jaar bestaan gevierd met een ontvangst op het stadhuis en een banket in de zaal “Flandria” Hoogstraat te Gistel.

Wij hadden ook de eer de Algemene vergadering van West-Vlaamse scheidsrechters te mogen inrichten:
- 27 augustus 1977 in de zaal “Ten Putte” te Gistel – gastspreker Dhr Urbain Braems, Voetbaltrainer 1ste nationale.
- 21 augustus 1987 in het sportcomplex van het “St.Andreasinstituut” te Stene – gastspreker Dhr. Debree,
Hoofdpolitiecommissaris Brugge.
- 23 augustus 1997 in het sportcomplex van SK Eernegem – gastspreker Dhr. Jean-Claude Jourquin,
Ondervoorzitter Centrale Scheidsrechterscommissie.
- 22 augustus 2008 in de zaal “Zomerloos” te Gistel – gastspreker Dhr Jef Brouwers, Sportpsycholoog

Lokalen: Wij vonden een onderdak in:

Café “De Reisduif” bij Roger Huyghe en Mariette Tilleman - Nieuwpoortsesteenweg 2 - Gistel
Café “De la Station” bij Alvarez De Puydt en Simonne Vandenberghe - Stationstraat 82 - Gistel
“ t’ Kraeyenhof” bij Hubert Maes en Lucienne Soete - Kerkstraat 21 - Gistel
Café “Uilenspiegel” bij Eddy Vanhonsebrouck en Lucrèse Pauwels - Stationstraat 82 - Gistel
“ t’ Kraeyenhof” bij Francis Vanhauwaert en Annick Boute - Kerkstraat 21 - Gistel

Onderscheidingen bij de KBVB

De volgende leden ontvingen een bondsonderscheiding uitgereikt door het Uitvoerend Comité van de KBVB als beloning voor de diensten bewezen aan de bond.

De bondserepenning – Lid van verdienste – Erelid – aan: Blomme Maurits
De bondserepenning – Lid van verdienste – aan: Bernaert Daniel
Bots Gaston Cappelle Hilaire
Cobbaert Eric
Cooleman Rik
Deschacht Albert
Desmedt Daniel
Hanssen Leon
Sinnaeve Johan
Stael Roger

De bondserepenning aan: - Roger Mylle
- Maurice Vantyghem
- Patrick Casier
- Luc Deprez
- Dirk Mares
- Gilbert Stael
- Marc Vanhoenacker
- Rudy Vanlandschoot
De erkentelijksmedaille werd uitgereikt aan : - Fernand Dejonghe

Promotie naar hoger afdeling.

Volgende leden promoveerden naar de nationale afdeling:
a. als scheidsrechter
Bots Gaston (1973)
Cobbaert Eric (1991)
Ameel Jan (1992)
Cooleman Rik (1997)
Defebere Wim (2001)
Vansteelandt Jens

b. als assistent-scheidsrechter
Van Hessche Marcel (1961)
Hollevoet Roger (1984)

Verdienstelijke leden bij de Vriendenkring:

Op voorstel van het bestuur (artikel 3.1.2. van de statuten) werden volgende trouwe en verdienstelijke leden benoemd tot:
Ere-Voorzitter: Marcel Vanhessche (1971)
Gerard Vanhoutte (1994)

Ere-Lid: Roger Mylle (2004)
Maurits Blomme (2005)
Liliane Demoortele (2006) (Wed. Fernand Dhondt)
Albert Deschacht (2007)

Werden achtereenvolgens verkozen en aangesteld als:

Voorzitter: Seizoen: 1958/59 - 1959/60 Remy Despiegelaere (Oudenburg)
1960/61 - 1966/67 Marcel Vanhessche (Snaaskerke)
1968/69 - 1971/72 Maurits Blomme (Gistel)
1972/73 - 1982/83 Gaston Bots (Klemskerke)
1983/84 - 1984/85 Roger Hollevoet (Westende)
1985/86 - 2000/01 Gerard Vanhoutte (Leke)
2001/02 - 2009/10 Rik Cooleman (Gistel)
2009/10 - op heden Christophe Viaene (Bredene)

Ondervoorzitter: Seizoen : 1958/59 - 1959/60 Marcel Vanhessche (Westkerke)
1960/61 - 1961/62 Alois Vanhooren (Moere)
1962/63 - 1962/63 André Rommelaere (Eernegem)
1963/64 - 1967/68 Georges Decoster (Ichtegem)
1968/69 - 1972/73 Daniel Demey (Oudenburg)
1972/73 - 1975/76 Gilbert Merlevede (Nieuwpoort)
1976/77 - 1979/80 Jaak Seynaeve (Koekelare)
1980/81 - 1981/82 Gilbert Vandecasteele (Oostende)
1982/83 - 1983/84 Albaan Tas (Zandvoorde)
1984/85 - 2006/07 Eric Cobbaert (Bekegem)
2006/07 - 2013/14 Jens Vansteelandt (Eernegem)
2014/15 - op heden Sander Meyns

Secretaris: Seizoen : 1958/59 - 1966/67 Maurits Blomme (Gistel)
1967/68 - 1969/70 Georges Decoster (Ichtegem)
1970/71 - 1972/73 Gaston Bots (De Haan)
1973/74 - 1974/75 Maurice Vanthygem (Gistel)
1975/76 - 1982/83 Roger Hollevoet (Westende)
1983/84 - 1984/85 Gilbert Vandecasteele (Gistel)
1985/86 - 1986/87 Gerard Vanhoutte (Leke)
1987/88 - 1990/91 Albaan Tas (Zandvoorde)
1991/92 - 2004/05 Fernand Dhondt (Gistel)
2005/06 - op heden Eric Hindryckx (Gistel)

Schatbewaarder: Seizoen: 1958/59 - 1959/60 Lambert Ramaekers (Westende)
1960/61 - 1961/62 Roger Mylle (Snaaskerke)
1962/63 - 1973/74 Maurice Vanthygem (Gistel)
1974/75 - 1982/83 Daniel Vandekerckhove (Jabbeke)
1983/84 - 1984/85 Danny Degryze (Werken)
1985/86 - 2013/14 Danniel Bernaert (Leke)
2014/15 - op heden Jens Vansteelandt (Zwevezele)


Voor het huidig seizoen 2014-2015 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter: Christophe Viaene
1ste Ondervoorzitter: Sander Meyns
Secretaris: Eric Hindryckx
Schatbewaarder:  Jens Vansteelandt
Feestleider: Marnix Vandekerckhove

Relatie Centrale Scheidsrechterscommissie (CSC) Eric Cobbaert

Relatie Provinciale Scheidsrechterscommissie (PSC) Gerard Vanhoutte

Relatie Koninklijke Bedrijfsvoetbalbond W-Vl. Leon Hansen
Nancy Saelens


Op 08 november 2008 wordt het 50 jaar bestaan gevierd met een ontvangst op het stadhuis van Gistel
en een banket in de feeestzaal “ Hof Ter Molen” te Leke.
Onze vriendenkring krijgt dan de officiële naam van:
“Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gistel en Omgeving” (KVSGO)


Bijzonderste nevenactiviteiten

Naast de talrijke voetbalwedstrijden tussen de Vriendenkringen onderling werd nog deelgenomen aan enkele andere activiteiten zoals :

September 1959 - Dansavond voor voetbalscheidsrechters in de zaal “Moderne” te Oudenburg.

Maart 1971 - Unieke tweedaagse geleide reis per autocar naar PARIJS.
Reisgids: De heer Guido Vandevijver (Opleider bij de PSC W-Vl)
Wij bezochten o.a. Montmatre, Place Pigalle, Moulin Rouge, Sacre Coeur, Place du Tertre, lace Vandôme, Place de la Concorde, Champs Elysées, Palais de l’Elysée (woning van de Franse president), Arc de Triomphe – Palais de Chaillot, Eiffeltoren, Dôme des Invalides (Graf van Napoleon), Boottocht op de Seine tot Het Louvre en de Notre Dame.
Speciaal voor de dames: een uurtje winkelgelegenheid in de toen één van de grootste warenhuizen van Parijs “Les Galéries Lafayette”.
Voor de mannen: een wijntje in een klein cafeetje.
‘s Avonds naar het onvergetelijk spektakel in de Folies Bergères.
Terugreis via Marché aux puces en het kasteel van Lodewijk XVI te Versailles.

Juni 1973 - Tweedaagse geleide uitstap per autocar naar Amsterdam – Volendam
Reisgids: De heer Guido Vandevijver
Wij bezochten o.a. de verkeersvrije Kalverstraat met bezoek aan het Wassenbeeld- museum van Madame Tussauds. Rondvaart op de Amsterdamse grachten, Het Vondelpark.
‘s Avonds naar de Walletjes of de Rosse buurt, en voor de liefhebbers naar een “Real Soft Hard Live Show”.
Terugreis via de kaasboerderijen naar Volendam en een boottocht over het Ijsselmeer naar het verkeersvrije eiland Marken.

20 mei 1977 - Wielrennerskampioenschap van België voor Scheidsrechters te Dalhem (Prov. Luik).
Ingericht door “Groupement des arbitres de la Provence Liège” met Voorzitter Francis Rion.
Deelnemers voor VSGO: Albert Deschacht – Achiel Vandecasteele – Patrick Werbrouck

23 juni 1978 - Wielrennerskampioenschap van Vlaanderen voor Scheidsrechters te Hooglede.

Categorie: plus 35 jaar – 35 kilometers – 18 deelnemers, waaronder 2 van de VSGO
Achiel Vandecasteele – 1ste plaats en Kampioen van Vlaanderen
Daniel Picue – 8ste plaats

Categorie: min 35 jaar – 50 kilometers – 40 deelnemers waaronder 2 van de VSGO
Patrick Werbrouck – 1ste plaats en Kampioen van Vlaanderen
Albert Deschacht – 11de plaats

Mei 1993 - Uitstap met autocar naar “Frans Vlaanderen”
Reisgids: De secretaris Fernand Dhondt