maandag 14 april 2014

Vrijdag 18 april: ledenvergadering met quiz van Sander

Onze volgende ledenvergadering is een statutaire vergadering. Dat wil zeggen dat ieder lid, die wijzigingen wenst aan te brengen aan de statuten, dit kan laten weten aan onze secretaris en wel schriftelijk en 48 uur voor de vergadering. Gezien Danniël Bernaert en Gilbert Stael het bestuur verlaten (bij deze al een stevige bedanking voor hun inzet), zijn er twee bestuursplaatsen vacant. Leden die zich kandidaat willen stellen om toe te treden tot het bestuur, kunnen hun aanvraag persoonlijk en schriftelijk (via brief of mail) indienen bij onze secretaris en dit eveneens ten laatste 48 uur voor de vergadering. Indien er twee kandidaten zijn, worden zij verkozen met handgeklap. Zijn er meer dan twee kandidaten, dan worden er verkiezingen georganiseerd op de dag van de vergadering en dit tussen 19u30 en 20u.
De vergadering start om 20u en gaat door in ons lokaal 'Kraeyenhof' - Kerkstraat 21 - Gistel.
Agendapunten:
     1. welkomstwoord voorzitter
     2. jaarverslag door Eric H.
     3. kasverslag door Danniël
     4. woordje PSC
     5. woordje CSC
     6. woordje Korpo
     7. puntje van de maand door Maurits
     8. reglementenquiz
     9. allerlei
    10. quiz olv Sander Meyns

Ben je echter toch verhinderd, geef dan een seintje aan onze secretaris Eric.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten