zaterdag 22 maart 2014

Marc Rommelaere heeft een nieuwe (sportieve) uitdaging !

Nog niet zo lang geleden was Marc Rommelaere gastspreker in onze vriendenkring. Toen had hij een primeur voor ons. Vandaag wordt iedereen op de hoogte gebracht van zijn nieuwe uitdaging. Iedereen krijgt de kans om Marc (of beter gezegd: 3 projecten van Marc) te sponsoren en zo kans te maken op 11 mooie prijzen. Lees maar mee:

Op de fiets voor het goede doel…
Op 1 mei 2014 wordt voor de 15de keer het Kampioenschap van Frankrijk voor priesters, diakens, seminaristen en religieuzen in het Franse Steenvoorde georganiseerd.
Zoals velen van jullie nog weten ben ik op 24 augustus 2010 met mijn fiets vanuit St.Andries richting Compostella vertrokken. Precies 3 weken later stond ik na 2.263 km aan de basiliek in Compostella. Een onvergetelijke ervaring! Omdat ik vond dat dit niet alleen iets van en voor mezelf mocht zijn heb ik me laten sponsoren. Mensen vanuit de parochie of vanuit mijn familie- en vriendenkring, vanuit mijn sportmiddens konden een financiële bijdrage leveren. Die gesponsorde gelden werden aan 2 projecten gekoppeld: een project dat ten goede kwam aan vierde wereld mensen op de parochie St.Gillis/ St.Walburga (aangezien ik op dat moment daar diaken was) en een tweede project dat ten goede kwam aan de “solidariteitskas voor voetbalscheidsrechters” (zwaar zieke voetbalscheidsrechters of een tegemoetkoming voor de weduwe van een overleden scheidsrechter…….). Dit alles werd voor de 2 projecten een mooi financieel succes!
Thans zie ik een nieuwe uitdaging: op 1 mei 2014 wordt in Steenvoorde het kampioenschap van Frankrijk wielrennen voor geestelijken gehouden over een afstand van 63 km (9 ronden van 7 km). Vanuit onze werkgroep sportpastoraal hebben we navraag gedaan in welke mate we mochten aansluiten. Lang hebben we niet moeten wachten om een ja- antwoord te krijgen. Vandaar dat we vermoedelijk met 3 Belgen aan dit kampioenschap van Frankrijk zullen deelnemen.
Ook nu wil ik dit opnieuw koppelen aan een “geven en nemen situatie”. Opnieuw wens ik me te laten sponsoren en dit voor drie projecten:
* Project A :”Welzijnsschakel waar armen het woord nemen” Emmaüsparochie: St.Andries, St.Baafs,  St.Godelieve, St.Michiels, St.Willibrord  ( binnen deze Emmaüsparochie ben ik thans diaken)
* Project B “Solidariteitsfonds voor voetbalscheidsrechters“
* Project C :Sociale kas Feestcomité Provinciaal Comité voetbal W.Vl
Hoe gebeurt het sponsoren? Elke persoon die me wenst te sponsoren kan dit doen voor minimum € 5, uiteraard kun je dit ook voor méér, telkens een veelvoud van € 5, dus € 10, € 15,
Per € 5 sponsoring mag je één tijd opgeven die ik over die 63 km zal rijden (een richtingstijd tijdens mijn trainingen is ongeveer 2u45’). Indien je € 10 sponsort dan mag je 2 tijden opgeven enz. Ook vermeld je mijn plaats in het klassement (bedoeld als eventuele schiftingsvraag ) (verleden jaar waren er 46 deelnemers).
Om het nog wat spannender te maken hebben vrienden van me de volgende prijzen aangeboden:
* Diegene die mijn dichtst bijzijnde tijd benadert krijgt als eerste prijs:  van vrijdag tot zondag gratis hotelverblijf voor 2 personen in Hotel “Pavillon Du Zoute” - Bronlaan, 4 - 8300 Knokke - 0475498416 - Tel. 050/611061
* De tweede dichtste tijd: gastronomische maaltijd voor 2 personen in Hotelschool “Ter Duinen” - Houtsaegerlaan, 40 - 8670 Koksijde - Tel. 058/511198
* De derde dichtste tijd: 2 gerookte zalmen (met mij contact opnemen)
* De vierde dichtste tijd: een gourmet schotel voor 4 personen bij keurslager Dirk Sanders Gistelsesteenweg, St.Andries Tel. 050/388993
* De vijfde tijd: 2 gerookte zalmen (met mij contact opnemen)
* De zesde tijd: Eetbon van € 50 in Restaurant “De Lekpot” Heidelbergstraat, 17-19 Loppem  Tel.050/826780 (bij mij thuis af te halen)
* De zevende tijd: een gourmet schotel voor 4 personen bij keurslager Dirk Sanders Gistelsesteenweg  St.Andries Tel.050/388993
* De achtste tijd: Verzorgingspakket Apotheek (bij mij thuis af te halen)
* De negende tijd: Een eetbon van € 25 in Restaurant “De Lekpot”  Heidelbergstraat, 17-19 Loppem  050/826780 (bij mij thuis af te halen)
* De tiende  tijd: Een eetbon van € 25 in Restaurant “De Lekpot” Heidelbergstraat 17-19 Loppem 050/826780 (bij mij thuis af te halen)
* De elfde tijd: 1 gerookte zalm (met mij contact opnemen)
Vanuit de sportpastoraal en vanuit de federatie Emmaüs zullen 2 personen ter plaatse toezien op de juist gereden fietstijd. Ook diezelfde 2 personen zullen nadien samen met mij het klassement opmaken.
Supporters zijn uiteraard welkom!
De winnaars worden nadien telefonisch opgebeld, vandaar dat onderstaande vragen en gegevens enorm belangrijk zijn:
Wat moet je nu doen om in te schrijven?
Alle inschrijvingen gebeuren het liefst via een overschrijving:
* Je schrijft over op het nr: BE19 735-0352619-12
* Je vult het bedrag in dat je wil storten: … .
* onderaan bij de mededelingen noteer je enkel
- jouw telefoonnummer of GSM nummer
- de gereden tijd en plaats in het klassement
- A, B, C (= welk project je wil steunen)
Mijn oprechte dank voor je medewerking en steun,
Diaken Marc Rommelaere, Proost van het voetbal W.Vl/ diaken federatie Emmaüs
Eventuele verdere informatie bij Marc.Rommelaere@pandora.be of tel. 050/386322

Geen opmerkingen:

Een reactie posten