maandag 30 september 2013

Vernieuwd bestuur van onze Vriendenkring

Tijdens de vorige ledenvergadering werd het nieuwe bestuur gevormd.
Eind vorig seizoen namen Gilbert Stael en Dirk Mares afscheid van hun bestuursfunctie. Dirk blijft wel nog actief als scheidsrechter, terwijl Gilbert een punt zette achter zijn actieve scheidsrechtersloopbaan.
Bijgevolg waren er enkele plaatsen vacant in het bestuur.
Deze werden afgelopen vergadering ingevuld door Marnix Vandekerckhove en door ... Gilbert Stael. Laatstgenoemde stelt zich opnieuw kandidaat, nadat hij eerder dacht dat hij moest stoppen als bestuurslid omdat hij niet langer een 'actieve' scheidsrechter was. Dit is dus niet zo, waardoor hij met evenveel enthousiasme als voorheen zijn taak opnieuw opneemt.
Welkom Marnix en Gilbert in het bestuur van de Vriendenkring.

zondag 29 september 2013

Handdruk

Aangezien er vele positieve reacties kwamen vorig seizoen op de actie omtrent de handdruk, vraagt men om dit zo veel mogelijk in stand te houden.
De handdruk symboliseert tolerantie en respect tussen clubs en scheidsrechters. Respect en tolerantie zowel van de club naar de scheidsrechter toe als van de scheidsrechter naar de club toe!
Bron: e-kickoff.com

vrijdag 27 september 2013

Cursus G-voetbal

Op vrijdag 25 oktober zal er een cursus G-voetbal doorgaan in het bondsgebouw te Brugge om 19u30. Alle geinteresseerden mogen zich inschrijven op het secretariaat voor 18/10/2013. Dit kan via mail (psc.foot.westvlaanderen@voetbalfederatievlaanderen.be of ilse.castelein@voetbalfederatievlaanderen.be) of telefoon (050 38 66 91).
G-voetbal is voetbal voor mensen met een beperking waar het vooral om het plezier van het spelen draait. Scheidsrechters die reeds actief zijn in het G-voetbal zullen kunnen beamen dat dit zeer aangename en sportieve wedstrijden zijn. Daarom ook de oproep om talrijk aanwezig zijn.
OPMERKING: Voor scheidsrechters die in groep 5 zitten is deze cursus VERPLICHT!

woensdag 18 september 2013

Eerste ledenvergadering op vrijdag 20 september

Op onze eerste ledenvergadering geven we een uiteenzetting over het digitaal wedstrijdblad. Ondertussen is deze, in de provincie, enkel ingeburgerd in de hoogste provinciale reeks. Door een aantal problemen met de server is er tot op heden nog altijd gewerkt met de papieren versie. Echter is het toch de bedoeling om op korte termijn van start te gaan met het digitaal wedstrijdblad. Eerst in de andere provinciale reeksen, nadien ook bij reserven en jeugd. Deze uiteenzetting is dus zeker heel interessant en leerrijk. We hopen dan ook op jullie talrijke aanwezigheid.
Tevens is dit een statutaire vergadering. Dat wil zeggen dat ieder lid, die wijzigingen wenst aan te brengen aan de statuten, dit kan laten weten aan onze secretaris en wel schriftelijk en 48 uur voor de vergadering.
Ook zijn er drie bestuursfuncties vacant. Leden die zich kandidaat willen stellen om toe te treden tot het bestuur, kunnen hun aanvraag persoonlijk en schriftelijk (via brief of mail) indienen bij onze secretaris en dit eveneens ten laatste 48 uur voor de vergadering. Indien er drie kandidaten zijn, worden zij verkozen met handgeklap. Zijn er meer dan drie kandidaten, dan worden er verkiezingen georganiseerd op de dag van de vergadering en dit tussen 19u30 en 20u.
De vergadering gaat door in ons lokaal ’t Kraeyenhof, Kerkstraat 21 te Gistel.
Agenda:
     1. welkomstwoord voorzitter
     2. jaarverslag door Eric H.
     3. kasverslag door Daniël
     4. woordje PSC
     5. woordje CSC
     6. woordje Korpo
     7. puntje van de maand door Maurits
     8. reglementenquiz
     9. allerlei
   10. uiteenzetting digitaal wedstrijdblad
Ben je echter toch verhinderd, geef dan een seintje aan onze secretaris Eric.

vrijdag 13 september 2013

Digitaal wedstrijdblad - update

Voor dit weekend (14 en 15 september) werd er beslist om alle 1e elftallen (HEREN) het scheidsrechtersblad elektronisch te laten invullen (1e provinciale tot en met 4e provinciale heren!). Voor de 1e dameselftallen zal er nog even gewacht worden.
Gelieve nota te nemen dat er ook enkele wijzigingen werden aangebracht aan het elektronisch blad, u kan het document met uitleg over de wijzigingen terugvinden onderaan de rubriek 'Documenten' op deze website of door hier te klikken.

Scheidsrechters moeten nu kiezen voor een digitale of papieren versie van het wedstrijdblad. De validaties veranderen wanneer u voor 'Papier' heeft gekozen.
Van zodra er gekozen is voor de papieren versie moet u als scheidsrechter volgende zaken verder aanvullen teneinde een volledige afwerking van een papieren versie en de mogelijkheid te bieden om verder het eventuele scheidsrechterrapport in te vullen:
- Reden waarom papieren versie gebruikt werd in het veld aanmerkingen/observaties.
- Invoeren van de speler(s) die een gele of rode kaart hebben gekregen
- Invoeren van de vervangingen
- Invoeren van de officiële team afgevaardigde van het thuis team
- Invoeren van de technische staf leden die een uitsluiting hebben gekregen
- Invoeren van spelers die geen identiteitskaart bij hadden
- Bevestigen van de ingegeven gegevens zodat u eventueel een scheidsrechterrapport kan verder invullen indien nodig

woensdag 11 september 2013

Het Bedrijfsvoetbal Brugge/Kust heeft een website.

Het Bedrijfsvoetbal Brugge/Kust heeft nu ook een website, de link is terug te vinden op onze website bij 'links'. Neem zeker en vast eens een kijkje. Je komt er alles te weten over het bedrijfsvoetbal, hun ploegen, de terreinen, ... Deze link werd ons doorgestuurd door Nancy Saelens, ons allen gekend.
Klik hier voor de link naar de website.

maandag 9 september 2013

5 kandidaten volgen de cursus.

Ondertussen is de cursus kandidaat scheidsrechter opnieuw gestart in de verschillende vriendenkringen. Ook in onze vriendenkring waren er heel wat kandidaat-scheidsrechters.
We kunnen melden dat vijf kandidaten reeds twee lessen achter de rug hebben. Een zesde persoon heeft moeten afhaken wegens niet vrij op zaterdagnamiddag (een absolute vereiste om te kunnen starten als scheidsrechter).
We wensen die 5 scheidsrechters in spé alvast heel veel plezier met hun nieuwe hobby!

zondag 8 september 2013

't Schuuffletje van september is er!

Nu het nieuwe voetbalseizoen definitief van start is, volgt er een tweede uitgave van ons maandelijks tijdschrift.
't Schuuffletje is terug te vinden op deze website op zijn gekende plaats.
Veel leesplezier!

zaterdag 7 september 2013

Quiz "Wisselbeker Luc Matthys" te Tielt.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Vriendenkring van Tielt opnieuw een Quiz "Wisselbeker Luc Matthys" voor alle vriendenkringen van onze provincie.
Deze quiz gaat door op vrijdag 27 september 2013 om 19u30 in Club77 te Tielt (Henri D'Hontstraat 42 - Schuiferskapelle).

Wie interesse heeft om onze vriendenkring te helpen vertegenwoordigen kan zijn naam opgeven aan secretaris Eric of aan een ander bestuurslid.

zondag 1 september 2013

Afzeggingen: wie contacteren?


- voor jeugdwedstrijden en wedstrijden klimmen en dalen
van maandag tot vrijdagmiddag (12u00)
Mevr. Nancy DESLYPERE
050 38 66 91

- voor jeugdwedstrijden op vrijdagavond
vrijdag van 14u00 tot 18u00
Dhr. François ADAM
050 82 77 77
0484 75 45 55 

- voor jeugdwedstrijden op zaterdag
zaterdag van 10u00 tot 12u00
Dhr. François ADAM
050 82 77 77
0484 75 45 55 

- voor jeugdwedstrijden op zondag
zaterdag van 10u00 tot 12u00
van 14u00 tot 18u00
Dhr. Rony CALLEWAERT
050 20 19 00
0494 90 90 96

- voor klimmen en dalen
vrijdag van 14u00 tot 18u00
zaterdag van 10u00 tot 12u00
van 14u00 tot 18u00
zondag van 10u00 tot 12u00
Dhr. Luc MATTHYS
0475 29 96 55

- voor assistent-scheidsrechters
vrijdag van 14u00 tot 18u00
zaterdag van 10u00 tot 12u00
van 14u00 tot 18u00
zondag van 10u00 tot 12u00
Dhr. Pascal ENGELS
051 40 35 95
0478 34 50 41