woensdag 31 oktober 2012

Enkele data om nu al te noteren !

Onze vriendenkring heeft enkele data vastgelegd om te onthouden.
Onze jaarlijkse kaarting zal doorgaan op vrijdag 29 maart 2013 en dit opnieuw op de locatie 'Ons Huis' op de markt te Gistel.
Op 17 mei 2013 zal het eindeseizoenfeestje doorgaan. Alvast twee data om vrij te houden.
De provinciale werkgroep der scheidsrechters van West-Vlaanderen heeft volgende data vrijgegeven:
- het jaarlijks scheidsrechterstornooi gaat dit jaar door in Ieper en dit wellicht in het weekend van 11 mei 2013.
- de testen van het seizoen 2013 – 2014 (nog een heel eind weg) gaan door op 24 augustus 2013.
- een week later vindt de algemene vergadering plaats, georganiseerd door de vriendenkring van Tielt (30 augustus 2013).
Deze data zijn al opgenomen in onze kalender op deze site.

maandag 29 oktober 2012

Uit de oude doos, en toch actueel...

Onderstaande artikels ontvingen we van Maurits Blomme, waarvoor dank. 
Het artikel verscheen in het dagblad op woensdag 17/02/1999.
Een actueel probleem is blijkbaar niet alleen van deze tijd... Ook vroeger kende men al gelijkaardige problemen...
Op de foto's en in de artikels ontdekken jullie wellicht heel wat 'bekenden'. donderdag 25 oktober 2012

Sociale media en de arbitrage

"De sociale media (Facebook, Twitter, enz.), aanvankelijk een hype, zijn stilaan onderdeel van ons leven geworden. De C.S.C. heeft er dan ook geen enkel probleem mee dat scheidsrechters en assistent-scheidsrechters op deze media actief zijn, op voorwaarde dat dit actief zijn geen schade berokkent aan derden in het algemeen of aan de K.B.V.B. in het bijzonder. Tevens wenst de C.S.C. in herinnering te brengen dat iedereen verantwoordelijk blijft voor zijn of haar berichten op deze media."
Bericht van C.S.C. op 24/10/2012 op E-Kickoff

woensdag 17 oktober 2012

Procedure in geval van agressie tegen de scheidsrechter


Hieronder de te volgen procedure in geval van agressie tegen de (assistent-)scheidsrechter.
Naar aanleiding van de actie van de scheidsrechters West-Vlaanderen heeft de K.B.V.B. - V.F.V besloten om een nieuwe procedure op te starten.

Wanneer u tijdens het weekend slachtoffer bent geworden van agressie tegen de scheidsrechter dient u dit ten laatste de 1ste werkdag voor 12u te melden op onderstaand mailadres/meldpunt: agressieWVL@voetbalfederatievlaanderen.be
U dient tevens uw scheidsrechtersverslag op te maken via E-Kickoff.
Bron: E-Kickoff

Hopelijk hebben wij bovenstaande uitleg niet nodig en verdwijnt de agressie tegenover refs opnieuw!
Maar indien nodig, volg je best hogervermelde richtlijnen.

dinsdag 16 oktober 2012

Vrijdag 19 okober om 20u: ledenvergadering

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de ledenvergadering van oktober, op vrijdagavond 19 oktober om 20u in ons lokaal ’t Kraeyenhof, Kerkstraat 21 te Gistel.
Agenda:
1. welkomstwoord voorzitter
2. woordje PSC
3. woordje CSC
4. woordje Korpo
5. puntje van de maand door Maurits
6. reglementenquiz
7. allerlei
8. gastspreker Theo Buelen

Na de mooie opener van het seizoen in de septembervergadering met een quiz onder leiding van Dirk Mares hebben we de eer jullie opnieuw een gastspreker aan te mogen kondigen.
Theo Buelen zal tijdens de oktobervergadering onze gast zijn. Theo was lang actief als scheidsrechter en assistent–scheidsrechter in de provincie Limburg. Recentelijk is hij verhuisd naar Koksijde en hij is dan ook toegetreden tot het PSC West – Vlaanderen als opleider. Bij deze een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met hem.
We hopen dan ook dat zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn op deze ledenvergadering.
Indien je je toch moet verontschuldigen, neem dan contact op met onze secretaris, Eric.

maandag 15 oktober 2012

'Moeder van een scheidsrechter'

Onze penningmeester Danniël stuurde volgend artikel door.
En terecht!
Woensdag 10/10/2012 verscheen in het dagblad 'Het Laatste Nieuws' onderstaand gedacht. Dit is afkomstig van de mama van onze collega Sam Decroo uit Koksijde.

zondag 14 oktober 2012

AGRESSIE OP ONZE SCHEIDSRECHTERS

Aan onze scheidsrechters: een hart onder de riem...

Jongere of zelfs oudere personen vinden die bereid zijn een beginnende cursus voor voetbalscheidsrechter te volgen is op vandaag geen sinecure. Of toch ? Misschien nog eraan beginnen maar na enkele weken of maanden als effectieve scheidsrechter er de brui aan geven is evenzeer een realiteit. Hoe komt het?
 
Op het veld worden deze scheidsrechters vooral geconfronteerd met allerlei ongepaste of laakbare uitlatingen van trainers en supporters. Vele van deze (al) te jonge scheidsrechters zijn nog niet bestand om met dergelijke uitlatingen om te gaan.

De voldoening vinden die ze gehoopt hadden slaat om in aversie met geringere voldoening en dit met alle twijfels van dien. Hun aanvankelijke positieve motivatie wordt binnen de kortste keren omgezet in een ontslag.

Hoeveel scheidsrechters worden op jeugdniveau onmiddellijk na de wedstrijd aan hun lot overgelaten: geen bonnetje, geen drankje, geen klein gesprekje………..en daar sta je dan, wat te doen? De demotivatie slaat toe: voor een aantal jongeren eerst een tocht met de fiets naar je wedstrijd, dan tweemaal 30’ bekritiseerd worden, om na de wedstrijd nog nauwelijks iemand te zien, om dan terug met je fiets huiswaarts te trekken. Waarom zou je dit nog moeten doen?

Gesprekken met clubbestuurders leren ons dat zij aan de supporters niets kunnen doen, integendeel ze hebben ze nodig voor hun inkomsten en kantine, voor de omzet. Op die manier wordt alles netjes verschoven en blijft alles zoals het is. De zwarte piet schuift gewoon van de een naar de ander door!

Niet alleen op jeugdniveau loopt het de spuigaten uit, ook op Provinciaal niveau worden scheidsrechters verbaal en fysiek toegetakeld. Daar speelt het geld en dus ook het prestige een belangrijke rol. Ook het element “gezag” wordt niet alleen door onze maatschappij maar ook binnen de lijnen van een voetbalveld minder en minder geaccepteerd en getolereerd. Iedereen heeft toch het recht van……..spreken, om zijn mening te uiten, om te mogen ventileren. Een fenomeen niet alleen eigen aan het voetbalgebeuren.

Waar gaat dit allemaal naartoe? 


Een scheidsrechter die voor een appel en een ei (in vergelijking met spelers en trainers) zijn zondagnamiddag in functie van het voetbalgebeuren doorbrengt (en meer en meer en op zaterdag én op zondag). Voetbal is een feest beweren sommigen maar is dit nog wel zo?

Kunnen spelers, trainers en supporters nog altijd niet accepteren dat een scheidsrechter ook maar een mens is die net als een speler en trainer fouten kan maken (maar dan in vergelijking véél minder).

Kunnen de clubs ook nog altijd niet begrijpen dat jonge scheidsrechters ook het vak moeten leren en ervaring opdoen!

Kunnen deze heren nog altijd niet accepteren dat vele scheidsrechters dit ook maar als een hobby doen?

Wie zijn de verantwoordelijkheden die wel degelijk een halt kunnen toeroepen aan dit toch wel belangrijk fenomeen?

Er worden al te veel paraplu’s opengetrokken waardoor alles maar bij het oude blijft.

Is het niet erg dat binnen een PSC een cel mentale coaching moet opgericht worden om de scheidsrechter méér en méér een stevig(er) basis tot weerbaarheid aan te reiken?

Zo kunnen we blijven doorgaan met het oprichten van cellen…………………..een scheidsrechter die ten (on)rechte zijn trui uittrekt omwille van het “te veel” , hoe moet je daarmee omgaan ? Zijn dit allemaal geen belangrijke signalen van: het wordt stilaan “te veel”.

Ik vermoed dat stilaan de maat voor vele scheidsrechters té vol wordt; grenzen van het fatsoen worden al te veel overschreden.

Maatregelen die zich verder opdringen zijn: (op Provinciaal niveau)
*spelers die zich al te veel bezondigen aan uit de hand lopende verbaliteiten : verplichtend een cursus scheidsrechter laten volgen, gevolgd door een aantal wedstrijdleidingen bij jeugdploegen.
*supporters die op een totaal ongepaste wijze en dit op frekwente basis de scheidsrechter de huid vol schelden de gele kaart te tonen (door het bestuur) om bij verdere recidieven terreintoegang voor wedstrijden te ontzeggen.
*spelers die de ref lichamelijk toetakelen onmiddellijk uit de vereniging ontslaan.
*supporters die op het terrein komen om de scheidsrechter aan te vallen, laat staan te slaan met onmiddellijke ingang de toestand tot het terrein te ontzeggen.
*bestuursleden die op een laakbare wijze de scheidsrechter benaderen worden een aantal wedstrijden de toegang tot wedstrijden ontzegd.

Ondanks de inspanningen die het PC doet nog veel sterkere straffen en vooral ook financiële straffen uitspreken.

Dat een scheidsrechter vaak de zwarte pineut is na een wedstrijd is iets waar een falende ploeg of falende speler zich perfect achter kan verstoppen. Deze heren voetballers beseffen nog altijd niet dat voetbal maar mogelijk is met een scheidsrechter. Jonge scheidsrechters moeten de kans krijgen om het vak, de stiel te leren en leren kan alleen maar met vallen en opstaan. Deze stiel leer je niet zozeer van achter een bureautje maar op het veld, met matchen, met ervaring op te doen. Kiezen voor scheidsrechter is niet kiezen voor de gemakkelijkste hobby! Méér respect, grotere waardering en meer menselijkheid zouden basiselementen moeten zijn in elke sport maar zeker ook in het voetbal. De maat geraakt stilaan vol, iedereen moet dit beseffen, iedereen moet dit weten zo niet wordt het meer en meer problematisch. Elke scheidsrechter, in welke reeks hij ook fluit verdient méér respect dan dit op heden het geval is. Voor het geld moet hij het nog altijd niet doen want ook op dat vlak wordt er serieus achterop gehuppeld. Vele scheidsrechters doen het nog altijd omdat ze het graag doen maar hoelang blijft dit nog duren? Ik vrees dat het stilaan iets als een tijdbom wordt. Vele verantwoordelijken zijn zich precies nog niet bewust van de hectische toestand maar zoals vaak gaan er eerst nog ernstiger dingen moeten gebeuren om dan te zeggen “hoe is het mogelijk”!

Deze toestanden van agressiviteit horen niet thuis op een voetbalveld en kunnen nooit maar dan ook nooit verbloemd noch getolereerd worden. Verantwoordelijken : doe er iets aan want scheidsrechters worden het stilaan beu en moe ! Verdere acties kunnen niet uitblijven en dan………………….

Opleider PSC en Diaken, Marc Rommelaere, Proost van het voetbal West-Vlaanderen 02/10/2012
Bron: www.pscwvl.be

zaterdag 13 oktober 2012

Pronostiek

In 't Schuuffletje vinden jullie de gedetailleerde uitslag van onze eerste pronostiek van dit jaar, dit is dus ook meteen de stand.
Hieronder de top-5:
   1. Danniël Bernaert
   2. Jens Vansteelandt
   3. Maurits Blomme
   4. Christophe Viaene
   5. Eric Hindryckx
In 't Schuuffletje vinden jullie ook de pronostiek voor komende maand. De pronostiek moet ten laatste binnengebracht worden op de komende ledenvergadering (deze mag ook doorgemaild worden naar de verantwoordelijke Dirk Mares).
Zoals je vorige maand gelezen hebt, is het reglement wat gewijzigd dit seizoen. Er moet telkens met een eindscore gegokt worden (vb 1-3, 2-0, ...)
Veel succes ermee!

maandag 8 oktober 2012

't Schuuffletje van oktober is er!

Een nieuwe maand betekent ook een nieuwe uitgave van ons maandblad 't Schuuffletje. Dit is te raadplegen op onze website. Het staat weer boordevol nuttige informatie, met dank aan onze voorzitter.
Er staan ook een aantal data in om te onthouden...
Veel leesplezier.

Overlijden

De moeder van Eric Cobbaert is vorige vrijdag overleden. Eric is ere-ondervoorzitter van onze vriendenkring en lid van de Centrale Scheidsrechterscommissie.
Mevr. Godelieve Verstraete werd 81 jaar.
De plechtige uitvaartliturgie wordt opgedragen in de Parochiekerk St. Medardus in Eernegem op donderdag 11 oktober om 10u30.
Wij bieden Eric en zijn familie dan ook ons oprecht medeleven aan!

zondag 7 oktober 2012

Verkiezing lid Uitvoerend Comité

Morgenavond, maandag 8 oktober, wordt in Roeselare op de algemene statutaire vergadering van de Liga Lagere Afdelingsclubs West-Vlaanderen een lid voor het Uitvoeren Comité verkozen.
De clubs mogen er kiezen uit twee kandidaten: Dhr Willy Ozeel en Dhr Tony Vandeghinste.
Eén van beiden zal onze provincie mogen gaan vertegenwoordigen in Brussel, als opvolger van de overleden Gilbert D'Hondt.

zaterdag 6 oktober 2012

Enquête 'Mentale weerbaarheid bij refs' van Kim Depickere

Een tijdje geleden meldden we al dat één van onze collega's, Kim Depickere, een eindwerk maakt over "mentale weerbaarheid bij refs". Toch plaatsen we deze oproep nog een tweede keer, zodat hopelijk nog heel wat meer (assistent-)scheidsrechters deze enquête invullen.
Om haar eindwerk te kunnen uitdiepen heeft zij een enquête opgemaakt die u anoniem kan beantwoorden. Wij raden iedere scheidsrechter om deze enquête in te vullen. Hieronder kan u de uitleg vinden over hoe u de enquête terug kan vinden.
1. Log in op Kickoff
2. Ga naar het rubriekje "Media"
3. Vul enkele invulveldjes in zoals Comité : PSC West-Vlaanderen, Taal : Nederlands, provincie: West-Vlaanderen
4. Klik op zoek
5. Bij de zoekresultaten download je het Wordbestand 'Enquête'
6. In het bestand kan je een hyperlink vinden, klik die aan om de enquête te openen. (Indien u niet op de link kan klikken probeer dan om de toets "CTRL" in te duwen terwijl u klikt op de link.)
In ruim 10 minuten is die enquête ingevuld. Een kleine moeite voor elke scheids, maar een grote hulp voor Kim. Ook het P.S.C. neemt de enquête ernstig en zal proberen rekening te houden met de bevindingen.

woensdag 3 oktober 2012

Herkansingen Fysieke en Theoretische Testen

Komende zaterdag 6 oktober staan de herkansingen van de testen voor de scheidsrechters en assistenten uit onze provincie op het programma. Deze gaan door te Brugge, in het Julien Saelens Stadion. Ook enkele leden van onze vriendenkring zullen van de partij zijn.
Hopelijk staan ze fysiek sterk. Voor de theoretische testen kan het een hulp zijn om eens te surfen naar de website www.fluitjevaneencent.be (zie de link hiernaast)! Daar staan heel wat voorbeeldvragen.
Alvast veel succes aan allen!

maandag 1 oktober 2012

Overlijden

De moeder van Eric Hindryckx, de secretaris van onze vriendenkring, is deze nacht overleden. Mevr. Lisette Backer werd 82 jaar.
De plechtige uitvaartliturgie wordt opgedragen in de Sint-Jozefskerk in Bredene-Sas op vrijdag 5 oktober om 10u30.
Wij bieden Eric dan ook ons oprecht medeleven aan!